KIM JESTEŚMY


Kim jesteśmy

    My, salezjanie księdza Bosko, znani oficjalnie jako  Towarzystwo św. Franciszka Salezego, jesteśmy uznani w Kościele jako instytut  zakonny klerycki, na prawie papieskim, oddający się dziełom apostolskim.  Stanowimy Zgromadzenie zakonne męskie, poświęcające się działalności  apostolskiej i misyjnej i wielorakim dziełom, jakie miłość chrześcijańska  wzbudziła, a przede wszystkim służbie na rzecz młodzieży, zwłaszcza najuboższej  i opuszczonej.

    Otwarci na kultury krajów, w których pracujemy, staramy  się je zrozumieć i przyjąć ich wartości, by wcielać w nie orędzie ewangeliczne.

    Potrzeby młodzieży i środowisk ludowych, chęć działania w  jedności z Kościołem i w jego imieniu pobudzają i ukierunkowują nasze  duszpasterskie działanie duszpasterskie na przyjście  bardziej sprawiedliwego i bardziej  braterskiego świata w Chrystusie.

    Założeni przez św. Jana Bosko, świętego wychowawcy z  Włoch XIX wieku, jesteśmy obecni w 128 krajach.

    Ta oficjalna strona internetowa naszej wspólnoty  międzynarodowej chce dać wam poznać to, co czynimy i dlaczego wierzymy, że to,  co robimy, jest warte naszego życia i naszej śmierci.
    Krocząc z  młodzieżą stajecie się uczestnikami tej przygody!