KSIĄDZ BOSKO


NOWOŚĆ: Santo Padre Francisco ao Reverendo Padre Ángel Fernández Artime

Jan Bosko(Don Bosco)

urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi - w północnych Włoszech  (obecna nazwa tej miejscowości to - Castelnuovo Don Bosco). Gdy miał zaledwie 2  lata zmarł jego ojciec - Franciszek. Wówczas ciężar wychowania i utrzymania  całej rodziny spoczął na wdowie - Małgorzacie, która także w ostatnich latach  swego życia była pierwszym pomocnikiem w pracy ks. Bosko. Jan Bosko, jako  kilkuletni chłopiec, widząc jak wielkim powodzeniem cieszą się przygodni   kuglarze i cyrkowcy, za pozwoleniem swej matki zaczął ich naśladować. W ten  sposób zbierał mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich w niedziele i święta,  przeplatając popisy modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem", które  było powtórzeniem wcześniej usłyszanego w kościele.

Okres nauki i seminarium

  Pierwszą Komunię Świętą przyjął, gdy miał 11  lat. Dopiero w wieku 14 lat rozpoczął naukę u ks. Calosso.
  Po przerwie spowodowanej śmiercią tego znakomitego kapłana, ukończył szkołę  podstawową i średnią pracując na swoje utrzymanie. Ukończył Wyższe Seminarium  Duchowne w Turynie, gdzie 5 czerwca 1841 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Apostolstwo

  Za radą św. Józefa Cafasso wstąpił do Konwiktu  w celu pogłębiania swojej wiary i wiedzy. Szybko jednak rozpoczął działalność,  polegającą na niesieniu wszechstronnej pomocy młodzieży, która wówczas bardzo  licznie napływała do szybko rozwijającego się miasta, by szukać środków na  utrzymanie. Jako datę rozpoczęcia przez ks. Bosko pracy z młodzieżą, która  wkrótce przerodziła się w wielkie dzieło, przyjmuje się dzień 8.12.1841 r. -  święto Niepokalanej. Ponieważ ciągle przybywało tych, którym potrzebna była  pomoc włącznie z udzieleniem dachu nad głową, ks. Bosko zaczął organizować  specjalne domy. Tak powstawały oratoria i szkoły. Dla zapewnienia lepszej  opieki i w celu rozszerzania dzieła, założył Towarzystwo   św. Franciszka Salezego (1859) i zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki  Wiernych (1872).

Misje

  Praca nad  opuszczoną młodzieżą nie wyczerpała zapału apostolskiego tego świętego.  Otwierając nowe placówki w Europie wysyłał jednocześnie swoich duchowych synów  na misje do Ameryki Południowej. Dzisiaj salezjanie pracują na wszystkich  kontynentach świata.

System prewencyjny

Bardzo ważnym  dziedzictwem ks. Bosko jest wypracowana i wypraktykowana przez niego metoda  wychowawcza zwana "systemem prewencyjnym". Między innymi polega ona  na akcentowaniu takich wartości jak: religia, miłość i rozum oraz na ciągłej  asystencji przy młodzieży. Dla współczesnych ks. Bosko, było to nowością, nie  od razu znajdującą zwolenników. Także dziś metoda ta nie jest łatwą w  praktykowaniu.

Działalność wydawnicza

  Zdając sobie  sprawę, jak wielki wpływ wywiera prasa, św. Jan Bosko wolny czas poświęcał  także pracy pisarsko-wydawniczej. Od 1861 roku posiadał własną drukarnię. Od  1877 wydawał dla wszystkich swoich przyjaciół miesięcznik - Biuletyn  Salezjański, który ukazuje się po dziś dzień. Wszystkie pisma, wydane jego  staraniem osiągnęły liczbę 1174 pozycji.   Zmarł  31 stycznia 1888 roku pozostawiając umocnione już zgromadzenia.