video   
video zip file

Moji drazí spolubratři,
jako vždy vás zdravím s velkou láskou.
Před pár dny jsem se vrátil ze Světových dnů mládeže,
během kterých nám naši mladí předali
jejich zkušenosti Roku milosrdenství.
A já jsem vám všem napsal dopis, který jste dostali asi před třemi týdny s názvem:
„Milosrdní jako Otec. Salesiánská četba v jubilejním roce.“
Právě k tomuto dopisu se chci nyní vrátit.

Chci vám především říci, že hovořit o milosrdenství,
které nám papež František pro letošní rok svěřil,
znamená především vnímat a poznávat, že Bůh je milosrdenství,
že jméno Boha je Milosrdenství, jak zvláštním způsobem podtrhl náš Papež.
Myslím si, že toto má konkrétní důsledky, které mohou být následující:
především, upřímně toužit po milosrdenství, které přichází od Boha,
hledat ho, přát si ho pro náš vlastní život a pro to, abychom ho mohli nabídnout ostatním,
abychom mohli být my milosrdní jako Otec.
Současně vnímám další aspekt, který se mi jeví jako velmi důležitý:
v dopise se zmiňuji o naší přítomnosti v místech, které jsou zasaženy bolestí,
utrpením, válkami, často dramaty emigrantů, …
Lidé, kteří žijí ve velké chudobě, kteří trpí hladem,
nebo kteří v jiných částech světa trpí xenofobií a rozvinutým rasismem.
Milosrdenství pro nás znamená, že nemůžeme nečinně přihlížet na tuto realitu.
Musíme dát odpovědi na tuto realitu.

Další aspekt, který vám chci sdělit,
a který cituji v dopise, je následující. A to samé říkám mladým…
Přeložit slovo milosrdenství do našeho každodenního života
znamená znovu prožívat život v radosti,
znamená konkrétním způsobem rozvíjet rodinného ducha, který je přímo vlastní
pro Preventivní systém,
který je především systémem výchovy a života z víry,
a život musí vyústit v konkrétní lidské vztahy mezi námi,
v prožívání vzájemného respektu a důvěry mezi mladými lidmi,
kteří musí vnímat, že jsou opravdu milováni.
To patří k naší vlastní charakteristice a identitě.

A na konci dopisu též říkám – a proto vás zvu k jeho k pozorné četbě,
že když hovoříme o milosrdenství, musíme milosrdenství uvádět do souladu se spravedlností v našem prostředí.
Znamená to, že v našich domech musí být spravedlnost zásadním kritériem,
podle něhož vytváříme vztahy s lidmi, kteří jsou v našich dílech,
podle něhož s nimi jednáme, podle něhož je zdravíme a přijímáme,
podle něhož je platíme za jejich vykonanou práci…
Ve stručnosti, salesiánský dům musí mít zvláštní atmosféru, která nás charakterizuje.
To je podle mě zcela salesiánský způsob
a Don Bosco by právě tímto způsobem realizoval ono: „Milosrdní jako Otec“.

Pán vám žehnej a Maria Pomocnice vás provázej na vaší cestě,
stále pod ochranou Dona Boska.
Brzy na shledanou, moji milí spolubratři a děkuji.