video   
video zip file

អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រលាញ់  ដូចដែលខ្ញុំតែងតែ  ស្វាគមន៏អ្នកទាំងអស់  ដោយក្កីស្រលាញ់

ខ្ញុំទើបបានវិលត្រឡប់មក  បន្ទាប់ពី  ទិវាយុវជនពិភពលោក

ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរឿងរ៉ាវ  ផ្សេងទៀត,  មនុស្ស  វ័យក្មេងរបស់យើង  បានធ្វើ  សេចក្តីប្រកាសមួយ

អំពីបទពិសោធ  របស់ពួកគេនៅឆ្នាំនៃសេចក្ដី  មេ  ត្ដា  ករុណា។

ប្រហែលជាបី  សប្តាហ៍មុន  ខ្ញុំបានសរសេរ  លិខិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា  ,  មានចំណងជើងថា:

«មេត្ដាករុណា  ដូចព្រះបិតា«។  គ្រួសារសាឡេស៊ាន  អានរបាយការណ៏  សម្រាប់  ឆ្នាំ  មេត្តាករុណា  »  ។

ខ្ញុំសំដៅទៅលើនោះ។

ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថា  នោះជាកន្លែងដំបូងដែល  និយាយអំពីសេចក្ដីមេត្ដា  ករុណា

នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែល  សម្ដេចប៉ាបហ្រ្វង់ស៊ីស្កូ  បានស្នើឡើង

អត្ថន័យនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺដើម្បីអោយដឹង  ថា  ព្រះជាសេចក្ដីមេត្ដា  ករុណា

ព្រះនាម  របស់ព្រះគឺ  សេចក្ដីមេត្ដាករុណា  ដូចដែល  បាននិយាយថា  ការប្រកាន់ទោស  នៅក្នុងវិធីពិសេសមួយ។

នេះជាការបង្កប់ន័យ,  នៅក្នុងគំនិតរបស់  សំណើរមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំ  ដែលអាចដូចខាងក្រោម:

នៅក្នុងកន្លែងដំបូងនេះ  ដើម្បីប្រាថ្នាចង់បាន  សេចក្ដីមេត្ដាករុណា  ដែលបានមកពី  ព្រះជាម្ចាស់,

ដើម្បីស្វែងរក,  សួរវា,  សម្រាប់ជីវិត  ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង  ហើយបន្ទាប់មក  ដើម្បីអាច  ផ្តល់ជូន  វាទៅ  អ្នកផ្សេងទៀត,

គឺនៅក្នុងគោលបំណង  ដើម្បីឱ្យមាន  ចិត្ដមេត្ដាករុណា  ដូចព្រះបិតា  ។

នៅពេលជាមួយគ្នានេះ  គឺមាន  ផ្នែកមួយ  ដែល  ខ្ញុំបានរកឃើញ  ថាមានសារៈសំខាន់  ខ្លាំងណាស់:

សំបុត្រនិយាយថាវត្តមានរបស់យើងនៅលើលោកនេះវារាលដាលទៅកាន់ទីកន្លែងជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយភាពឈឺចាប់

ការរងទុក្ខវេទនាពីសង្គ្រាម  នៅពេលជាមួយ  និងស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួន

ជាមួយនិងប្រជាជនដែលរស់់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ  យ៉ាងលំបាក  ដែលរងទុក្ខពីការអត់ឃ្លាន

ឬនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលធ្លាប់ជួប  ការស្អប់ខ្ពើម  យ៉ាងខ្លាំង  ឬការ  រើសអើងពូជសាសន៍។

សេចក្ដីមេត្ដាករុណា  សម្រាប់យើង  បង្ហាញថា  យើងមិន  អាចនៅតែ  ព្រងើយកន្តើយចំពោះ  ការពិតនេះបានទេ

ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការឆ្លើយតប។

ផ្នែកមួយផ្សេងទៀត  ដែលខ្ញុំចង់ទំនាក់ទំនង

ហើយបានលើកមកនិយាយហើយ  នៅក្នុង  សំបុត្រ  គឺអ្វីដែលមនុស្សវ័យក្មេងនិយាយថា៖

ពាក្យមេត្តាករុណាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

មានន័យថា  យើងត្រូវការជ្រើសរើសយក  ការរស់នៅ  ដោយសប្បាយរីករាយ

ដើម្បីថែរក្សានៃវិញ្ញាណជីដូនជីតាដែលជា  ផ្លូវមួយ  នៃជីវិត  របស់យើង

វាមានន័យថានោះជាប្រព័ន្ធការពារថែរក្សា    មួយ

ទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តសំរាប់ការអប់រំជីវិតនិងការរស់នៅដោយភាពត្រឹមត្រូវ

ត្រូវតែ  ដឹងច្បាស់លាស់  ក្នុង  ទំនាក់ទំនង  ជា  មួយមនុស្ស  នៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើង,

ត្រូវការគោរព  និងទុកចិត្ត  ទៅលើមនុស្ស  វ័យក្មេង

 

ដែលពួកគេគួរតែ  មានអារម្មណ៍ថាពួកគេ  ទទួលបាននៅការស្រលាញ់

ហើយទាំងអស់នេះជា  លក្ខណៈសម្បត្តិ  ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

ជាចុងក្រោយខ្ញុំ  បាននិយាយបង្ហាញនៅក្នុង  សំបុត្រ  សម្រាប់រឿងនេះ  ខ្ញុំសូមសំណូមពរអ្នកឱ្យអានវាជាមួយនឹង  ការយកចិត្តទុកដាក់  

នៅពេលដែល  យើងនិយាយអំពី  សេចក្ដី  មេត្ដាករុណា  ដែលយើងត្រូវការ  ដើម្បី  បកស្រាយពាក្យមេត្ដាករុណាដល់  ការវិនិច្ឆ័យ  នៅក្នុងគោលការណ៍  របស់យើង,

នៅក្នុងការ  វិនិច្ឆ័យរបស់យើងគួរតែជា  ជម្រើស  អនុគ្រោះ

ក្នុងរបៀបដែលយើងមានទាក់ទង  ជាមួយ  មនុស្សដែលធ្វើការជាមួយយើង

នៅក្នុងវិធីនេះនិងធ្វើអោយយើងទទួលបាន  នៅការស្វាគមន៍  ការរាក់ទាក់  និងជួយសម្រួល  ទៅដល់ពួកគេ

 

ជាមួយតំលៃ  សម្រាប់  ការងាររបស់ពួកគេ  ...  ។

នៅពេលឆាប់ៗនេះ  ផ្ទះនៃគ្រួសារ  សាឡេស៊ាន  គួរ  តែ  មានបរិយាកាស  ពិសេសមួយដែលមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា  ទាំងនេះ។

នៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលបានជួបកន្លងមក  គឺផ្ដោតសំខាន់  ទៅលើគ្រួសារសាឡេស៊ាន

ចំណែកឯវិធីសាស្ត្ររបស់ដុនបូស្កូគឺ  "  មានចិត្ដមេត្ដា  ជា  ព្រះបិតា"  ។

សូមព្រះអម្ចាស់  ប្រទានពរដល់អ្នក  និង  ព្រះនាងម៉ារី  នៃក្រុមគ្រីស្ទាន  ដែលជួយ  អម  ដំណើរ  អ្នក  ចំពោះការធ្វើការនេះ  

តែងតែស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ដុន  បូស្កូ

 

សូមអគុណ  និងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ,  ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រលាញ់